Nâng cao thương hiệu tạo hiệu ứng mạng xã hội với Milkshake app

Instagram là một trong những mạng xã hội cực kì mạnh trên thế giới. Tại việt nam tuy không lớn mạnh bằng mạng xã hội Facebook, instagram vẫn là một trong những những nơi kết nối bạn với thị trường ngoài nước mạnh nhất. Instagram cực kì quan trọng với những dịch vụ về du lịch hay dịch vụ kết nối với ngoài nước.