Hướng dẫn tạo một template kit cho Evanto

HTWeb chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn hướng dẫn nhỏ này để giúp bạn tìm hiểu cách tạo một template kit và có thể bán chúng trên Envato’s – ThemeForest. Trước khi bắt đầu, đây là những câu hỏi thường gặp với những người mới bắt đầu. Template Kit là gì ? Template Kit là tập hợp các mẫu có sẵn được thiết