\gettree\wp-content\plugins\tfl-core\includes\class-tfl-register-post-type.php

line 74

hình như version mới của elementor nó mới fix cái này hay sao á a

‘public’ => false,

update lại chổ plugin thành ‘public’ => true là đc a

sau đó vào elementor ->setting->check vào footer