Sàn bất động sản passion land

Thông tin dự án
  • Dự án:
  • Khách hàng: Sàn bất động sản passion land
  • Bàn giao: October 25, 2019

Mẫu logo công ty bất động sản passion land. Logo được thiết kế hài hòa, chuyên nghiệp nêu rõ lĩnh vực đầu tư bất động sản của công ty. Ngoài ra hình ảnh logo được chau chuốt với chất lượng 4k có thể sử dụng để làm bảng hiệu, màn hình chiếu. Hình ảnh logo có thể sử dụng các màu nền cơ bản như trắng đen giúp logo dễ dàng sử dụng vào các website, facebook. Câu slogan được thiết kế vị trí hơp lí càng làm nổi bật được sự chuyên nghiệp.

HTWeb Thiết kế website chuyên nghiệp

Vui lòng Bấm gọi 0901 169 969 hoặc click yêu cầu báo giá chúng tôi hân hạnh phục vụ bạn