image

Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Themes Flat
Số tài khoản: 040069652451

image

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Phan Văn Ngọc
Số tài khoản: 0041000329810

image

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Huỳnh Thị Tuyền
Số tài khoản: 0041000196422

image

Ngân hàng Đông Á (EAB) – Chi nhánh Đà Nẵng

Chủ tài khoản: Phan Văn Ngọc
Số tài khoản: 0101412514