I. QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: Nhận yêu cầu khách hàng về dự án

PM ( Project Manager ) Làm việc với khách hàng lấy yêu cầu về thiết kế Website hoặc là phần mềm. Ghi nhận yêu cầu chức năng, ghi nhận yêu cầu về đồ hoạ, ghi nhận các yêu cầu về thông tin của khách hàng, Tư vấn thêm cách tính năng dựa vào yêu cầu thực tế của khách hàng. Tổng hợp bản yêu cầu (TH-BYC ) và chi tiết kế hoạch gửi khách hàng

Bước 2: Thiết kế giao diện website

Dựa trên (TH-BYC) Trưởng phòng thiết kế đồ hoạ sẽ đưa ra bản demo file ( PNG,JPG,PDF.. ) demo cho khách hàng trực quang về dự án họ đã yêu cầu

Bước 3: Ký hợp đồng với khách hàng

Sau khi đã thống nhất về chức năng và đồ hoạ theo Bảng thiết kế 2 bên tiến hành ký hợp đồng và thanh toán 40% tổng số tiền trong hợp đồng

Bước 4: Mã hoá nhập dữ liệu demo và kiểm thử

Đội ngũ nhân viên developer bắt đầu tiến hành chuyển từ file thiết kế thành thành website hoặc phần mềm hoạt động với đầy đủ chức năng theo yêu cầu của khách hàng.

Đôi ngũ nhân viên nhập liệu tiến hành nhập dữ liệu demo theo bảng demo đã chốt với khách hàng

Đội ngũ nhân viên kiểm thử tiến hành kiểm thử theo quy trình của công ty

Bước 5: Đưa website vào chạy thử & demo lại khách hàng.

Bước này để khách hàng kiểm tra website hoạt động kèm theo những chức năng có đúng với mô tả trong hợp đồng không. Nếu phát sinh bất kỳ vấn đề gì nằm ngoài hợp đồng công ty sẽ tính thêm phí dịch vụ

Bước 5: Thanh toán Bàn giao và hướng dẫn sử dụng

Khách hàng chốt tên miền, nhà cung cấp dịch vụ hosting, công ty tiến hành upload Website hoặc phần mềm theo tên miền đã chọn.