Sau khi Khách hàng và HTweb ký Hợp đồng thiết kế website và thanh toán theo đúng điều khoản trên hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Htweb sẽ tiến hành cài đặt lên Hosting nơi lưu trữ website để chạy online và test, sau khi cài đặt xong bên chúng tôi sẽ gửu bản mềm hướng dẫn quản trị website hoặc hướng dẫn trực tiếp với người phụ trách trực tiếp quản lý website.

Sau đó sẽ bàn giao hệ thống website cho khách hàng tự quản lý và đảm bảo chính sách bảo mật thông tin khách hàng như trên hợp đồng đã đưa ra.