UX and UI Design Trends 2020

1. Subtle Animation ( Hoạt hình tinh tế ) Lums – SEO Landing HTML Template Chuyển động tinh tế có thể là một cách đơn giản để nâng một trang web mệt mỏi khác và gần đây chúng tôi đã thấy nó ngày càng nhiều hơn trong các thiết kế cho các chủ đề thông thường khô khan (nghĩ về dịch vụ tài chính,