Cách xóa tất cả bình luận khỏi WordPress

Sử dụng một plugin
Các plugin có thể xóa ngay lập tức và dễ dàng một lượng lớn nhận xét mà không cần phải xem xét chúng theo cách thủ công, từng trang. Đây thường là lựa chọn tốt nhất để xóa nhận xét của bạn và bắt đầu lại từ đầu.

Có nhiều plugin có thể giúp bạn xóa nhận xét của mình. Đầu tiên là Xóa hàng loạt WP.

Plugin này được tạo ra để giúp bạn xóa hàng loạt bất kỳ mục nào, từ bài đăng đến thuật ngữ phân loại, nhưng chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng plugin này để xóa tất cả nhận xét.

Cài đặt và kích hoạt nó thông qua Plugin > Thêm mới, sau đó tìm tùy chọn Xóa hàng loạt WP mới trong thanh bên. Điều hướng đến Xóa hàng loạt WP > Xóa nhận xét, sau đó thiết lập quy trình xóa.

Chọn tất cả các hộp có liên quan trong Trạng thái nhận xét, đặc biệt là Nhận xét được phê duyệt. Nếu luồng nhận xét không mong muốn này xuất hiện đột ngột, bạn cũng có thể thiết lập nó trong phần Ngày nhận xét để xóa nhận xét trong một khoảng thời gian nhất định hoặc sau một ngày nhất định. Bằng cách đó, bạn có thể lưu giữ những nhận xét hợp pháp, cũ hơn của mình! Nếu không, hãy để nguyên cài đặt này để xóa tất cả.

Leave a comment