Cách xóa tất cả bình luận khỏi WordPress

Sử dụng một pluginCác plugin có thể xóa ngay lập tức và dễ dàng một lượng lớn nhận xét mà không cần phải xem xét chúng theo cách thủ công, từng trang. Đây thường là lựa chọn tốt nhất để xóa nhận xét của bạn và bắt đầu lại từ đầu. Có nhiều plugin có thể giúp bạn xóa nhận xét của mình. Đầu